VOTE CONFIRMATION

Thank you for voting for…

Aiana Salmoorbekova, Aijamal Toksobaeva, Aigerim Kanybekova, Jamila Jantaeva
DyikanDos – The innovative telegram bot for farmers.

Kyrgyzstan – Enactus Kyrgyzstan